Privatumo politika

1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve, turi užsiregistruoti, pateikdamas šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Administratoriui ir Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais, Jūs kartu sutinkate ir leidžiate UAB " Universiteto vaistinė" ir su ja susijusioms įmonėms naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar UAB " Universiteto vaistinė" ir su juo susijusioms įmonėms vidinei statistikai tvarkyti. Pirkėjas, nesutikęs su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti Elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, Administratorius ar jų įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.

3. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, pakeisdamas reikiamas nuostatas Pirkėjo paskyroje.

4. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jeigu Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Administratorius šį asmenį laiko Pirkėju.

5. Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Administratorius ir Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti ar papildyti. Pirkėjui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymo Elektroninės parduotuvės administravimo tikslais veiksmus, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra panaikinama ir Pirkėjas netenka galimybės pateikti užsakymo arba apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas vėl gali užsisakyti arba nusipirkti prekių tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.